Festival Sevas

Festival Sevas

VAIKUNTHA EKADASHI – Friday, 29th December 2017

Sevas Amount Offer Seva
Vaikuntha Dwara Seva Rs.7501/- Pay Now
Pushpalankara Seva Rs.3501/- Pay Now
Annadana Seva Rs.2001/- Pay Now

SRI SRI KRISHNA BALARAM RATHA YATRA – Saturday, 6th January 2018

Sevas Amount Offer Seva
Ratha Yatra Yajamana Seva Rs. 18001/- Pay Now
Ratha Mantapa Seva Rs.7001/- Pay Now
Pushpalankara Seva Rs.4501/- Pay Now
Deepalankara Seva Rs.3501/- Pay Now
Abharana Seva Rs.2501/- Pay Now
Annadana Seva Rs.2001/- Pay Now