Festival Sevas

Festival Sevas

VAIKUNTHA EKADASHI – Monday, 6th January 2020

Sevas Amount Offer Seva
Vaikuntha Dwara Seva Rs.15501/- Pay Now
Pushpalankara Seva Rs.5001/- Pay Now
Annadana Seva Rs.2501/- Pay Now

SRI SRI KRISHNA BALARAM RATHA YATRA – Saturday, 11th January 2020

Sevas Amount Offer Seva
Ratha Yatra Yajamana Seva Rs. 20001/- Pay Now
Ratha Mantapa Seva Rs.10001/- Pay Now
Pushpalankara Seva Rs.7001/- Pay Now
Deepalankara Seva Rs.5001/- Pay Now
Abharana Seva Rs.2501/- Pay Now
Annadana Seva Rs.2001/- Pay Now

SRI GAURA PURNIMA – Monday, 9th March 2020

Sevas Amount Offer Seva
Sri Sri Gaura Nitai Abhisheka Seva Rs.5001/- Pay Now
Gaura Purnima Pushpalankara Seva Rs.3501/- Pay Now
Gaura Purnima Annadana Seva Rs.2001/- Pay Now