Festival Sevas

Festival Sevas

VAIKUNTHA EKADASHI – Tuesday, 18th December 2018

Sevas Amount Offer Seva
Vaikuntha Dwara Seva Rs.10001/- Pay Now
Pushpalankara Seva Rs.5001/- Pay Now
Annadana Seva Rs.2001/- Pay Now

SRI SRI KRISHNA BALARAM RATHA YATRA – Saturday, 5th January 2019

Sevas Amount Offer Seva
Ratha Yatra Yajamana Seva Rs. 18001/- Pay Now
Ratha Mantapa Seva Rs.7001/- Pay Now
Pushpalankara Seva Rs.4501/- Pay Now
Deepalankara Seva Rs.3501/- Pay Now
Abharana Seva Rs.2501/- Pay Now
Annadana Seva Rs.2001/- Pay Now