Festival Sevas

SRI SRI KRISHNA BALARAM RATHA YATRA – Sunday, 21st February 2021

SevasAmountOffer Seva
Ratha Yatra Yajamana SevaRs. 15001/-Pay Now
Pushpalankara SevaRs.10001/-Pay Now
Ratha Mantapa SevaRs.5001/-Pay Now
Annadana SevaRs.2001/-Pay Now

SRI NITYANANDA TRAYODASHI – Thursday, 25th February 2021

SevasAmountOffer Seva
Sri Sri Gaura Nitai Abhisheka SevaRs.5001/-Pay Now
Sri Nityananda Trayodashi Pushpalankara SevaRs.3501/-Pay Now
Sri Nityananda Trayodashi SevaRs.2501/-Pay Now

SRI GAURA PURNIMA – Sunday, 28th March 2021

SevasAmountOffer Seva
Sri Sri Gaura Nitai Abhisheka SevaRs.5001/-Pay Now
Sri Gaura Purnima Pushpalankara SevaRs.3501/-Pay Now
Sri Gaura Purnima Annadana SevaRs.2501/-Pay Now